ఫ్యాక్టరీ సరఫరా --- మధ్యవర్తి లేదు---OEM/ODM అందుబాటులో లేదు

OEM/ODM

OEM/ODM ప్రాసెస్ నోడ్

about-us

(1) లోగో లేఅవుట్ నిర్ధారణ

(1) LOGO layout confirmation

(2) నమూనా ఆర్డర్ చెల్లింపు

(2) Sample order payment

(3) నమూనా ఉత్పత్తి

(3) Sample production

(4) నమూనా పరీక్ష పూర్తయింది

(4) Sample test completed

(5) బ్యాచ్ ఆర్డర్ నిర్ధారణ

(5) Batch order confirmation

(6) బ్యాచ్ ఆర్డర్ చెల్లింపు కోసం డౌన్ పేమెంట్

(5) Batch order confirmation

(7) మాస్ ప్రొడక్షన్ పూర్తయింది

(7) Mass production completed

(8) బ్యాచ్ ఆర్డర్ యొక్క చివరి చెల్లింపును చెల్లించండి

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)షిప్‌మెంట్/రసీదు కోసం సంతకం

(8) Pay the final payment of the batch order